-2%
قیمت اصلی ۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۸,۶۰۰,۰۰۰ تومان است.
-3%
قیمت اصلی ۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان است.