لیزر موی بانوان وظیفه سوزاندن موهای زائد بدن را دارد. لیزر موی فیلیپس، بهترین لیزر جهان بوده که براساس رنگ پوست و مو تنظیم شده است. تعداد شاتهای لیزر مو در سرعت پاک سازی اهمیت دارد.

-2%
9,500,000 تومان