سرخ کن 9252 فیلیپس یک سرخ کن هواپز می باشد که بدون روفن هم مواد غذایی شما را سرخ می کند. ظرفیت این محصول 4 لیتر می باشد و از سرخ کن های کوچک می باشد.