-4%
قیمت اصلی ۳۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان است.
-2%
قیمت اصلی ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۹۶,۲۰۰,۰۰۰ تومان است.